brandjalusier

Företaget säljer brandjalusier vindstrappor, vindsluckor och trappor. Genom internationell erfarenhet är våra produkter en stor succé. Sortimentprogrammet består av brandklassade vindstrappor, saxvindstrappor, väggvindstrappor, vägg- och takluckor, loftstegar och lofttrappor. Våra produkter anpassade för de professionella kunderna. Alla produkter klarar hård belastning i många år. Fabriken lägger stor vikt på en miljömedveten produktion genom miljövänliga maskiner och produkter, samt försöker att minimera strömförbrukningen. Fabriken eftersträvar även bra arbetsmiljö för medarbetarna. Omsättningen har ökat genom åren och har tack vare en stor tillväxt uppnåtts med bakgrund av kontinuerliga investeringar i de senaste datorstyrda produktionsteknologin. Detta betyder att företaget kan leverera ett komplett produktprogram av mycket hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.